Λειτουργία

Με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συλλόγου και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ η τήρηση των παρακάτω ΑΡΧΩΝ:

  • Οι σχέσεις μεταξύ του τρίπτυχου ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΓΟΝΕΙΣ-ΑΘΛΗΤΕΣ πρέπει να διέπονται από αμοιβαίο αλληλοσεβασμό, καλή διάθεση και τήρηση ιεραρχίας.
  • Εκπρόσωπος της Διοίκησης και σύνδεσμος μεταξύ αθλητών - προπονητών - γονέων είναι  ο Έφορος κάθε τμήματος.
  • Η συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση του συλλόγου (προπόνηση,παιχνίδι κ.λ.π) είναι υποχρεωτική.
  • Κάθε αδικαιολόγητη ενέργεια μη αθλητικής συμπεριφοράς τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά θα τιμωρείται παραδειγματικά.
  • Η συμπεριφορά των αθλητών πριν κατά την διάρκεια και μετά τη λήξη των εκδηλώσεων του συλλόγου πρέπει να είναι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ και να καταδεικνύει το ΗΘΟΣ την ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ  και το ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ των αθλητών.
  • Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε εκδηλώσεις του συλλόγου.
  • Τα αποδυτήρια είναι για ΟΛΟΥΣ το δεύτερο ΣΠΙΤΙ μας και οι ασχολούμενοι με τον αθλητισμό (Διοίκηση - Προπονητές - Συναθλητές - Διαιτητές - Αντίπαλοι - Φίλαθλοι), είναι η άλλη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μας.Απρεπής συμπεριφορά σε οποιονδήποτε είναι απαράδεκτη.
  • Είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ να προσέχουμε το αθλητικό υλικό της ομάδας μας και να διατηρούμε καθαρούς τους χώρους της εγκατάστασης.
  • Κατα την διάρκεια των εκδηλώσεων της ομάδας είναι υποχρεωτική η ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ.
  • ΟΛΑ τα παραπάνω θα γίνουν ΜΟΝΟ με τη δημιουργεία ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν ΑΜΕΣΑ απο τον ΕΦΟΡΟ και τον ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ του τμήματος.